วันที่เสียใจ

posted on 26 Oct 2017 16:12 by nofear

เจ็บปวดหัวใจอย่างมาก   

เจ็บปวดหัวใจ

 

ไม่มีอะไรทดแทนความรู้สึกสูญเสียนี้ได้

 

ฉันอยากจะเป็นคนดีขึ้น   เป็นคนที่ดีขึ้น

 

เสียใจ

 

เสียใจ

 

 

เสียใจจริงๆ

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet